Lærken

Lærken er en kommunal 0 - 6 års institution fra 1979, som er beliggende i den lille landsby Reerslev lidt uden for Hedehusene.

 

Siden 2015  har Lærken været en afdeling i Reerslev Skoles landsbyordning. Det betyder at der er et øget samarbejde mellem daginstitution, SFO, skole og klub. Derudover har vi bl.a. fælles arrangementer, fælles udvalg, en fællesbestyrelse osv.

 

Lærkens profil er "En institution i landsbyen"; dette indebærer alle de ting, vi normalt forbinder med en landsby f.eks. samarbejde med skole, dagpleje, kirke, møllen, landmænd osv.

Vi følger årets gang i de små søer og på markerne.

 

Lærkens normering:

Vuggestuen: 20 børn til 6 voksne

Børnehaven: 40 børn til 6 voksne

 

Forplejning:

Vores dygtige køkkendame sørger for god, spændende og varieret mad til alle børnene. kosten er, i det omfang det er muligt, baseret på økologiske varer. Hvilket betyder at Lærken er tildelt et økologisk sølvmærke. Vi sigter efter ca. 90% økologi.

 

Lærkens målsætning tager sit afsæt i følgende værdiord som præger hverdagen:

OPLEVELSER, VENSKABER, NATUR, SELVTILLID, NÆRE RELATIONER, OMSORG, GENSIDIG RESPEKT.

 

De overordnede tanker bag hverdagen i Lærken er følgende: 

  • Aktiviteter der tager hensyn til børnenes interesser og alder.
  • Børnene skal have kendskab til lokalområdet.
  • Børnene skal have mulighed for at lære at forvalte eget ansvar.
  • Børnene skal opleve, at Lærken er et åbent og tillidsskabende sted for både store og små.
  • Børnene skal have kendskab til naturens gang.
  • Børnene skal have mulighed for et aktivt udeliv hele året.

 

Hvis det vi har præsenteret her, har givet dig lyst til at høre mere, om de spændende ting vi laver i Lærken, er du velkommen til at tage kontakt til os på tlf. 43 35 32 50 eller mail

Nyheder


Udskrift fra: inst.htk.dk - 15. August 2020, kl. 05:58.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://laerken.htk.dk/