Lukkedage 2018-19

Lukkedage

Byrådet har besluttet følgende lukkedage i daginstitutionerne:

  • 3 hverdage før Skærtorsdag
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • 23. december
  • Mellem jul og nytår fra d. 24. december-31. december, begge dage inkl. 
  • 1 lukkedag (2 lukkedage hvis den 23. december er en lørdag eller søndag) aftales i områderne.

Nødpasning

Har du behov for pasning af dit barn på lukkedagene sker det i en anden institution i kommunen. Oplysning om nødpasning fås ved områdelederen eller opslag i den enkelte institution.

Der er dog ikke mulighed for nødpasning på Grundlovsdag (½ dag) og den 24. december.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 11. July 2020, kl. 02:20.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://laerken.htk.dk/Foraeldreinfo/Lukkedage 2018-19.aspx