Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

 Forældremøder:

Lærken har 2 forældremøder årligt:

-       I foråret april/maj måned. Her er der valg til kontaktforældre og til fællesbestyrelsen samt forældremøde på de enkelte stuer.

-       I efteråret oktober/november måned.

 Samtaler: Når barnet har været i institutionen i 3 måneder, tilbyder vi en samtale, hvor vi taler om, hvordan starten har været og barnets trivsel generelt.

I resten af barnets tid i Lærken afholder vi en kort dialogbaseret samtale med forældrene én gang om året i nærheden af barnets fødselsdag. Vi benytter os af Rambøls dialogværktøj, som forældrene også bedes udfylde på forhånd, og ved hjælp af denne styres samtalen omkring hvordan barnet udvikler sig indenfor alle læreplanstemaerne.

 

Der kan altid aftales tid til andre møder hvis behovet opstår.

 

 
Hente og bringe:


Sig altid godmorgen og farvel tilstuens personale. 

Husk at tjekke dit barn indpå Infoba via IPAD ved indgangen, når I kommer om morgenen, og tjekke ud indenI går hjem om eftermiddagen.

Sørg altid for, at alle jeresoplysninger står korrekt på INFOBA. 

Personalet skal på forhånd have beskedfra jer, hvis barnet skal med en kammerat hjem, eller hvis der er andre end jerselv der henter. Ellers må vi ikke udlevere barnet. 

Dette kan gøres viaINFOBA, ved at give beskeden mundtlig til en personale, eller ved at skrive ikalenderen.
Syge børn:


Når dit barn er sygt og derfor ikke kankomme i institution, 

vil vi meget gerne vide det, dels i forhold til planlagteaktiviteter, madlavning m.v. Men også får at vide hvilke sygdomme der er iomløb,

 så vi kaninformere andreforældre, når det er nødvendigt. 

I kan enten ringe og give besked eller skrivedet på INFOBA. Vi vil meget gerne vide det inden kl.9.00.


I tilfælde af at Jeres barn bliver sygi løbet af dagen, vil vi ringe til Jer og bede Jer om at hente Jeres barn. 

Sygebørn kan ikke være i institutionen, igen, derfor er det vigtigt vi har jerestelefonnumre. 

Vores udgangspunkt er, at barnets behov altid skal komme i førsterække. 

Personalet må ikke give medicin, medmindre det er en kronisk sygdom. Idisse tilfælde skal der ligge en anvisning fra barnets læge. 

Børnene skal kunne følge institutionensnormale hverdag, og kunne være frisk til at komme ud i den friske luft hverdag. 

Vi tager udgangspunkt i barnets almenetilstand, ved almen tilstand forstår vi, 

barnets fysiske og psykiskevelbefindende betragtet som helhed. Vi observerer på om:


            Barnethar feber 

            Barnetændrer spisevaner 

            Barnetikke har lyst til at lege og er passiv. 

            Barneter ulykkeligt, eller på anden måde ude af balance. 

            Barnetkan ikke følge den daglige rytme f.eks. være ude.Fridage og ferier:

Ved fridage eller ferie, bedes I give besked så tidligt som muligt, af hensyn til planlægning. Vi synes som udgangspunkt det er dejligt at børnene holder fri med deres forældre/bedster eller lign. Men det er ærgerligt at lave for meget mad eller booke vikarer når det ikke er nødvendigt. Det er fint at give besked via INFOBA

 

 Sove politik:

Vi vil meget nødigt vække børn fra deres søvn. Når man vækker børn i deres søvn, risikerer man at ødelægge deres søvnrytme. Det betyder, at børnene bliver overtrætte og får svært ved at sove om aftenen. Det kan også gå ud over deres hverdag her, hvis de ikke får søvn efter behov. Børnene bliver trætte og uoplagte og har mindre tålmodighed. Dog kan vi godt finde på at pusle lidt omkring barnet, hvis det har sovet længe, så barnet selv vågner stille og roligt.

Vi er selvfølgelig altid klar til en dialog eller råd og vejledning.

 Sutter:

Hvert barn skal medbringe egne sutter – gerne med navn på og gerne rigeligt - det hænder de bliver væk. Sutter med navn kan evt. bestilles hos: www.navnesutten.dk

 

 

 Beklædning:

Barnet skal helst være klædt på til at lege. Praktisk tøj, som er nemt at tage af og på. Vær opmærksom på, at De kunne lege ude i al slags vejr.

Selv om solen skinner om morgenen, kan der sagtens være behov for gummistøvler senere. Der skal altid være regntøj, gummistøvler og varmt overtøj, det danske vejr……….

Check jævnligt om barnets skiftetøj passer, og om der er nok, der kan jo ske ”uheld”.

Husk at skrive navn i alt barnets tøj. Skulle det ske at barnet mister noget tøj, kan det evt. findes i vores to glemmekasser for henholdsvis vuggestuen og børnehaven. Vi forventer at forældrene selv holder styr på barnets kasse med skiftetøj og garderobe, så den er let og overskuelig for børnene i hverdagen. 

 
Sommersol:


I sommerperioden skal børnene væresmurt med solcreme hjemmefra om morgenen. 

Vi smører solcreme på om eftermiddagenhvis det er være nødvendigt. 

Børnene bedes medbringe sommerhat og evt. langærmet bomuldsbluse,til at skærme for solen.

Så vidt det er muligtplanlægger vi dagen, således at børnene ikke er ude i den værste middagsheden

  Med venlig hilsen

Personalet i Lærken


Udskrift fra: inst.htk.dk - 11. July 2020, kl. 03:22.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://laerken.htk.dk/Foraeldreinfo/Praktiske oplysninger.aspx