Velkomstfolder - børnehaven

/upload/daginstitutioner/laerken/laerke.jpg

Velkommen til Lærken

 

Dit barn skal nu starte i daginstitutionen Lærken, som er et tilbud til de 0–6 årige. Vi glæder os til at byde jer rigtig hjertelig velkommen og til at lære jer og jeres barn at kende. 

 

En tryg og tillidsfuld relation til både børn og forældre er vores første vigtige mål. Når jeres barn starter i Lærken, aftaler I med pædagogerne hvordan indkøringen skal forløbe. Som udgangspunkt ser vi gerne, at forældrene deltager og er sammen med barnet de første par dage. Herefter vurderer vi sammen hvilket behov jeres barn har i forbindelse med opstarten.

 

Børn er forskellige og har forskellige behov. Det er derfor vigtigt at vi, forældre og personale, etablerer fundament for en åben og tillidsfuld dialog, således at vi kan yde den bedste omsorg og støtte for jeres barn.  

 

Det er vigtigt for os, at jeres barn får en tryg og god hverdag, hvor omsorg, nærvær og tillid er de bærende elementer. Glade og trygge børn lærer bedst og da vi altid har børnenes udvikling for øje er det vigtigt, at det enkelte barn trives godt i hverdagen.

 

Skulle I have spørgsmål, som denne folder ikke giver svar på, er I altid velkommen til at kontakte personalet eller kontaktforældrene.

 

Lærken er en kommunal daginstitution oprettet i 1979, og blev i 2015 en del af Reerslev Skoles landsbyordning

 

Børnene er i alderen 0-6 år.

  • 2  vuggestuer i alderen 0-3 år, Rødhalsestuen og Spurvestuen.
  • 2  Børnehavestueri alderen 3-6 år, Birkestuen og Bøgestuen.

I børnehaven har vi gruppedage, hvor børnene er aldersopdelte.

 

De 3-årige kaldes Mejserne de har gruppe dag om onsdagen

De 4 årige kaldes Svalerne de har gruppedag om tirsdagen

De 5 årige kaldes Uglerne de har gruppedag om torsdagen

 

Om mandagen har ingen gruppedage, om fredagen har alle gruppedag, når det kan lade sig gøre.

 

Lærkens åbningstider:

Lærken åbner alle dage kl. 6.30

Lukker kl. 17.00 mandag - torsdag

Lukker kl. 17.15 fredag

 

Lærkens adresse:

Daginstitutionen Lærken,  Tingvej 33,  Reerslev,  2640 Hedehusene,  Tlf.: 43 35 32 50

E-mail: gittemo@htk.dk

 

 

Endnu engang, Hjertelig velkommen til Lærken

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 11. July 2020, kl. 03:46.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://laerken.htk.dk/Foraeldreinfo/Velkommen i boernehaven.aspx