Kontakforældre

Kontaktforældregruppen består af 7-8 forældrerepræsentanter, hvoraf to forældrerepræsentanter sidder med i Reerslev Skoles landsbyordnings Fællesbestyrelse.

 

Der afholdes ca. 4 møder årligt. Her deltager en repræsentant for det pædagogiske personale og den pædagogiske leder.

 

Kontakt til forældrerepræsentanterne kan bl.a. ske via mail til:

 

Anders Lund

anderslund83@hotmail.com  

 

Mads Hjortgaard

madshjortgaard@hotmail.com