Kontakforældre

Kontaktforældregruppen består af 7-8 forældrerepræsentanter, hvoraf to forældrerepræsentanter sidder med i Reerslev Skoles landsbyordnings Fællesbestyrelse.

 

Der afholdes ca. 4 møder årligt. Her deltager en repræsentant for det pædagogiske personale og den pædagogiske leder.

 

Kontakt til forældrerepræsentanterne kan bl.a. ske via mail til:

 

Anders Lund

anderslund83@hotmail.com  

 

Mads Hjortgaard

madshjortgaard@hotmail.com


Udskrift fra: inst.htk.dk - 21. July 2018, kl. 09:18.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://laerken.htk.dk/Kontaktforaeldre.aspx