Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

I Høje Taastrup arbejder vi ud fra 3 grundværdier:

  • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer
  • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskaber af deres liv
  • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber

Hos os betyder det, at vi har fokus på:

  • At møde børnene hvor de er – Vi har fokus på dét, de er gode til – i stedet for kun at fokusere på deres mangler
  • At huske at anerkende børnenes initiativer – vi husker at smile og invitere børnene til dialog med vores kropssprog og mimik – Vi ser og anerkender børnenes egne initiativer – Vi gør vores bedste for at følge børnenes egne interesser og spor
  • At sørge for at alle er inkluderet i fællesskabet – Vi har fokus på et bredt læringssyn, hvor der er masser af læring i dagligdagens rutiner – vi husker, at børnenes leg er deres vigtigste spor, der peger entydigt på deres interesser – vi går både foran, ved siden af og ikke mindst bag ved børnene alt efter situation og kontekst – vi synes, det er fint og godt med debat og uenighed – vi prøver ikke at bestemme for meget henover hovedet på børnene

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg